LIST DYREKTORA GENERALNEGO DO PRACOWNIKÓW [19.07.2017]

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Chciałbym przekazać Państwu kolejne informacje na temat postępu działań związanych z usuwaniem szkód po pożarze i wznowieniem naszej produkcji. Wiele zostało już zrobione w tym zakresie!

Najlepszą informacją jest na pewno to, że w ostatnich dniach uzyskaliśmy oficjalne pozwolenie na uruchomienie nowej sterylizatorni, która jest niezbędnym elementem naszego procesu produkcyjnego. W dniu 14 lipca, wieczorem, nowa sterylizatornia została już uruchomiona i są w niej sterylizowane towary wyprodukowane przed pożarem. Dzięki temu już niedługo będziemy mogli udostępnić je do użytkowania naszym klientom. Tak więc, udało się nam ponownie uruchomić tę jakże istotną część naszego zakładu produkcyjnego!

Kolejnym ważnym etapem jest uruchomienie wszystkich hal produkcyjnych. Nasz Dział Techniczny współpracuje z firmą zewnętrzną nad oczyszczeniem naszego systemu wentylacji oraz wymianą filtrów powietrza. Pracownicy Działu Utrzymania Czystości oczyścili w międzyczasie obszar produkcji. Do końca tego tygodnia planujemy zakończenie prac związanych z systemem wentylacyjnym i jego ponowne uruchomienie. Następnie zostaną przeprowadzone specjalistyczne pomiary w celu potwierdzenia przywrócenia właściwych i bezpiecznych warunków środowiskowych, pozwalających wznowić proces produkcyjny.

Naszym celem jest rozpoczęcie od przyszłego tygodnia produkcji próbnej, która jest konieczna do przeprowadzenia pomiarów uwzględniających wymagania operacyjne.

W międzyczasie udało się również przeprowadzić prace porządkowe w obszarach magazynowych   przylegających bezpośrednio do miejsca pożaru. Wyroby gotowe, które znajdowały się w miejscach sąsiadujących ze strefą objętą pożarem, podlegają dokładnej ocenie, oczyszczeniu oraz w razie potrzeby przepakowaniu. Prace te powinny zostać zakończone do końca następnego tygodnia.

Równocześnie przeprowadzana jest ocena surowców znajdujących się w magazynie, które także w razie potrzeby podlegają oczyszczaniu.  Aby zagwarantować sprawne uruchomienie produkcji, nasz Dział Zakupów zapewnił dostawy nowego surowca, który ma być dostarczony do momentu uruchomienia głównej produkcji po letniej przerwie.

W międzyczasie usunięto także wszystkie pozostałości pogorzeliska. Nadal trwają prace nad ustaleniem przyczyny pożaru. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem wykluczono jednak już awarię techniczną.

W tym miejscu chciałbym Państwu podziękować za wspaniały odzew z Państwa strony, z jakim spotkała się prośba o dobrowolną pracę w trakcie przerwy letniej. W  poszczególnych obszarach liczba zgłoszonych ochotników do prac  w przyszłym tygodniu, znacznie przekracza faktyczne potrzeby zdefiniowane na ten moment.

Wiele udało się zrobić jednak pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Już dziś możemy być pewni, że wkrótce będziemy mogli rozpocząć normalną działalność operacyjną, a zawdzięczać to będziemy zaangażowaniu naszych zespołów, które pracują z dużą wytrwałością i zrozumieniem.

Jens Schaake